riggpos1Spesialboring

Med en meget spesiell borrerigg borer vi rette hull gjennom fjell i de fleste vinkler. Fra 90-125mm i diameter, og opp til 25 meter nedover og 60 meter horisontalt. Vi kan bore horisontalt ca 20 cm over bakken og opp til ca 3 meter over bakken. Ypperlig til vann, drenering, kloakk, og strømkabel.

Vi bruker også en liten borrejigg.. Denne kan bore fra 65-90mm hull. Den er bare 2-2,5 meter lang og 60 cm bred, og kan dermed også brukes på trange plasser og innendørs. Maks borelengde med denne er 40 meter. Den kan og bore i alle retninger. Ypperlig til drenering, strøm og vann. Denne kan løftes av 2-3 mann.

Vi har spesialboreutstyr for borring av 65-125mm hull (diameter)